26.6.2024: Pobuda Združenja - SNZ FIABCI v zvezi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona - prošnja

Petek, 28. junij 2024 - 10:00

Združenje SNZ - FIABCI Slovenija je dne 26.6.2024 poslalo predsednici Državnega zbora RS dr. Urški Klakočar Zupančič, Ministrstvu za solidarno prihodnost, ministru Simonu Maljevacu in Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora dokumente v zvezi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (priloga 1). Predlog zakona v zadnjem predlogu po našem mnenju ne pripomore k primerni rešitvi, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče Republike Slovenije.

Združenje SNZ - FIABCI je Ministrstvu za solidarno prihodnost dne 24.4.2024 poslalo »Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (EVA-2024-2720-0011) skrajšani postopek«  (priloga št. 4).

Ministrstvo nam je z dopisom 0070-2/2024-2720-15 z dne 06.06.2024 odgovorilo na naše pripombe in jih v celoti zavrnilo (priloga št. 2). Zato smo ministrstvu odgovorili na njegovo zavrnitev naših pripomb z dopisom (priloga št. 3).

Predlog zakona naj bi uredil ugotovljene neskladnosti z Ustavo RS glede na odločbo US RS št. U-I-473/ 22-11 z dne 15.06.2023 glede položaja lastnikov in najemnikov denacionaliziranih stanovanj, vendar po našem mnenju predlagane rešitve tega ne zagotavljajo, temveč pomenijo zelo pomenljivo neupoštevanje omenjene odločbe in tudi več sodb ESČP v podobnih primerih tožb lastnikov denacionaliziranih stanovanj v Republiki Hrvatski.

Ocenjujemo, da bi sprejem predlaganega zakona v delu, ki naj bi odpravil ugotovljene neskladnosti z Ustavo RS, pomenil resno tveganje in škodo ne samo za lastnike denacionaliziranih stanovanj, temveč potencialno tudi za Republiko Slovenijo in njen ugled.

Priloge:

  • Dopis predsednici Državnega zbora z dne 26.6.2024.
  • Odgovor Ministrstva za solidarno prihodnost na pripombe podane s strani našega združenja.
  • Odgovor našega združenja ministru Maljevcu 24.6.2024.
  • Pripombe našega združenja k Zakonu z dne 24.4.2024.
  • Hrvaški zakon, ki ureja tovrstno  problematiko najemnin v denacionaliziranih stanovanjih.


Vljudno vabljeni k branju.