06.05.2021, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade v zvezi s predlogom alternativnega financiranja Zakona o dolgotrajni oskrbi

Četrtek, 6. maj 2021 - 09:00

Združenje FIABCI Slovenija je poslalo pismo predsedniku Vlade s predlogom, ki se nanaša na alternativno financiranje Zakona o dolgotrajni oskrbi

V Slovenskem nepremičninskem združenju - FIABCI Slovenija že vrsto let spremljamo poskuse sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO), ki je po našem mnenju nujen. Žal se je sprejetje tega zakona odložilo zaradi nasprotovanja že dveh preteklih finančnih ministrov in bojimo se, da bo ob predlogu dodatne obremenitve plač v višini 2,94 % tudi tokrat enako.
Kot smo seznanjeni v združenju, je ministrstvo za zdravje (MZ) kot edino možnost za pokritje manjkajočih 330 mio EUR od skupno 620 mio EUR, kolikor je finančno breme uvedbe ZDO, predlagalo obdavčitev neto plač v višini 2,94 %. To bi bil dodaten korak v smer dodatne obremenitve dela, ki ga tako IMF kot tudi OECD odločno odsvetujeta.
Tudi drugje v razvitem svetu in v EU iščejo nove vire za pokrivanje povečanja socialnih stroškov države. Zanimiv je predvolilni predlog nemške CDU, ki za pokrivanje in ohranjanje pokojnin predlaga tudi 2 odstotni točki veljavnega DDV-ja, kar pa negativno vpliva na potrošnjo. Seveda je še nekaj drugih možnosti – omenjamo predvsem šibko obremenitev premoženja, kjer ima Slovenija še veliko neizkoriščenih priložnosti.

Ker v združenju menimo, da dodatna obremenitev plač tudi širše družbeno ni sprejemljiva, smo Vladi RS posredovali kratko predstavitev koncepta davka na premoženje, ki smo ga poimenovali »Tisočinka«. Prednost tega predloga je, da je enostaven, pri čemer pa je nadvse pomembno tudi to, da imamo za zajem tega davka vse potrebne podatke že danes. S takšnim davkom na premoženje, ki ga je v Sloveniji skupaj okoli 300 mrd EUR, bi z nizko obdavčitvijo v višini ene tisočinke vrednosti premoženja lahko pridobili okoli 300 mio EUR dodatnih davkov letno, ki bi jih direktno porabili za sofinanciranje ZDO.

Tudi širši evropski davčni kontekst govori v prid takšnemu davku na premoženje. Statistični podatki znotraj EU-27 nam kažejo, da imamo v Sloveniji daleč podpovprečne davke na premoženje ter da je na tem področju veliko prostora za uvedbo davkov na premoženje, ki bi nas vodili proti povprečju EU. Podatki OECD kažejo, da v Sloveniji dobimo od davkov na premoženje 0,62 % BDP, povprečje EU-27 pa je 1,8 %. To pomeni, da dosegamo v Sloveniji samo tretjino tistega, kar pobere povprečna evropska država tistim, ki premoženje imajo.

Uvedba takšnega davka na premoženje bi v nadaljnjem razvoju davka na premoženje omogočila še dodatno razbremenitev plač in/ali zmanjšanje rekordnega proračunskega primanjkljaja.

Vlado Republike Slovenije ter Ministrstvi za zdravje in finance smo prosili, da pregledajo predlog združenja ter se do njega opredelijo. Prepričani smo namreč, da je predlog uvedbe davka na premoženje potreben in znotraj takšnega koncepta tudi širše družbeno sprejemljiv.

Dokument bomo poslali tudi vsem drugim parlamentarnim političnim strankam, ESS, GZS, OZS, ZDUS ter drugi zainteresirani javnosti s prošnjo, da se do njega opredelijo.

Pismo in ppt prezentacija sta v pripetih datotekah k tej novici.