19.3.2024, Ali je stanovanj v Sloveniji res premalo (nastop člana združenja g. Romana Renerja na konferenci Zlati kamen 2024)

Ponedeljek, 25. marec 2024 - 09:00

Konferenca Zlati kamen je namenjena izboru najboljših praks na področju lokalne samouprave. Tu se srečujejo predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Konferenco je otvoril Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost RS.
Konferenca Zlati kamen 2024 je osredotočena na prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih pristopov v občinski prostorski politiki. Na letošnjem izboru je bila ključna tema občinska prostorska politika, ki upošteva jasno vizijo prostorskega razvoja, urbanistično načrtovanje, trajnostni razvoj in druge vidike. Za najboljšo občino je bila po izboru za 13. nagrado Zlati kamen izbrana mestna občina Murska Sobota.

Vabljeno uvodno predavanje je imel član našega združenja, mag. Roman Rener in sicer z naslovom: Ali je stanovanj in hiš v Sloveniji res premalo?

Zakaj primanjkuje stanovanj, če število prebivalcev v Sloveniji ostaja že vrsto let približno na isti ravni? Rodnost v Sloveniji se že tri desetletja giblje okoli vrednosti 1,6 ali manj otroka na žensko. Rast  prebivalstva temelji na priseljencih. Dve tretjini prebivalcev Slovenije živi v hišah in le ena tretjina v stanovanjih. Cene nepremičnin so zrasle v nebo. Zemljiška in stanovanjska politika sta zadnja desetletja tudi povsem odsotni. Pred dolgoročnimi spremembami pa se obnašamo tako kot, da se nas ne tičejo. Po podatkih SURS je v Sloveniji praznih že več kot 60 naselij. Izgradnja novih večstanovanjskih stavb od pridobitve primernega zemljišča do vselitve uporabnikov traja vsaj pet let ali več. Različne analize kažejo, da je nenaseljenih stanovanj v Sloveniji vsaj 90.000. Ob predpostavki, da bi 10% praznih stanovanj spravili »na trg«, t.j. 9.000 (v najem ali prodajo), bi pri novogradnjah prihranili vsaj 1,8 mrd eur. Pa še vsaj dve veliki prednosti sta: takoj so vseljiva in dodatno ni potrebno pozidati novih zemljišč. Ali bi z obdavčenjem stanovanj vsaj delno lahko stabilizirali trg nepremičnin?

Več o samem dogodku:

Planet GV: Zlati kamen - program
Planet GV: Zlati kamen - govorci
Facebook - Zlati kamen