13.2.2015, časopis Delo: Vlada se pripravlja na nepremičninski davek

Torek, 3. marec 2015 - 14:29

Ljubljana – Vlada je imenovala projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Nekaaj članov sveta ima z obdavčitvijo nepremičn že veliko izkušenj, saj so se ukvarjali tudi z zakonom o davku na nepremičnine, ki ga je leta 2013 v državni zbor prinesla vlada Alenke Bratušek: veljati je začel 1. januarja 2014, a ga je ustavno sodišče 28. marca razveljavilo.

Za konsolidacijo javnih financ in novo strukturo davkov

»V skladu s cilji konsolidacije javnih financ in prilagoditve strukture davkov, ki med drugim predvidevajo uvedbo davka na nepremičnine, je vlada ustanovila projektni svet, ki bo koordiniral in usmerjal projekt priprave nove sistemske rešitve ureditve obdavčitve nepremičnin ter projektno skupino, ki bo skrbela za izvedbo projekta,« so ob tem sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri vladi.

Na predlog tako imenovane strokovne javnosti je vlada v projektni svet vključila dr. Rajka Pirnata s pravne fakultete in dr. Andrejo Cirman z ekonomske fakultete, vsi ostali člani, ki jih je predlagala strokovna javnost pa so tudi člani nepremičninskega združenja FIABCI – Leon Kobetič, Jože Murko, dr. Jernej Podlipnik in Tomaž Banovec.
Na predlog ministrstev in vladnih služb bo v projekten svetu šest članov: mag. Mateja Vraničar z ministrstva za finance (MF), generalna direktorica finančne uprave Jana Ahčin, dr. Roman Lavtar z ministrstva za javno upravo, Lidija Stebernak z ministrstva za okolje in prostor, dr. Karmen Vezjak Progar iz vladne službe za zakonodajo in generalni direktor geodetske uprave Anton Kupic.

Na predlog združenja občin je vlada v projektni svet vključila Mirko Tavčar iz zveze mestnih občin, dve mesti sta zagotovljeni predstavnikoma Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

Svet bo pripravljal projekt, skupina bo skrbela za izvedbo

» V projektni svet je imenovanih šest članov iz vrst priznanih strokovnjakov s področja davkov in upravnega prava, evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, prostorskega načrtovanja in komunalnega opremljanja ter ekonomske in socialne funkcije nepremičnin, šest članov iz vrst predstavnikov ministrstev in vladnih služb ter tri predstavnike strokovnjakov za prostorsko načrtovanje in financiranje lokalne samouprave,« so o sestavi sveta sporočili iz vlade.

V projektno skupino je vlada imenovala Jožica Kastelic, mag. Nevo Žibrik, Špela Kač in Tina Humar z ministrstva za finance, Barbara Kalan, iz finančne uprave, Melito Nikše z ministrstva za javno upravo, dr. Karmen Vezjak Progar iz vladne službe za zakonodajo, Matijo Kralja z ministrstva za okolje in prostor, Aleš Seliškarja in mag. Dušana Mitroviča iz geodetske uprave Miha Verčka z ministrstva za pravosodje Hermino Oberstar z ministrstva za gospodarstvo, eno mesto v skupini pripada skupnemu predstavniku Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

»Projektni svet mora pripraviti izhodišča in časovni okvir za izvedbo projekta, ter sprejemanje usmeritev za posamezne rešitve. Projektna skupina bo izvajala naloge na operativni ravni,« sporočajo iz vlade.


Katarina Fidermuc, gospodarstvo
pet, 13.02.2015, 12:10