25. in 26.04.2019, Ljubljana: Simpozij o vrednotenju in obdavčenju nepremičnin v ZR Nemčiji (povzetki)

Ponedeljek, 13. maj 2019 - 11:24
g. Wilfried Mann

g. Wilfried Mann

Predavatelj:
Wilfried Mann, dipl. inž.
Strokovnjak za vrednotenje nepremičnin in tržne analize in namestnik predsednika izvedenskih odborov v deželni prestolnici Dusseldorf in v okrožju Mettman v ZR Nemčiji.

Nepremičninski inštitut SNZ FIABCI d.o.o. je v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem – FIABCI Slovenija dne 25. in 26. aprila 2019 v Ljubljani v Kristalni palači BTC organiziral Simpozij o vrednotenju nepremičnin in obdavčenju nepremičnin v Nemčiji, ki ga je predstavil gospod Wilfried Mann.

Simpozija so se udeležili predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija, Ministrstva za finance RS, Geodetske uprave RS, združenj posamičnih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, geodetskih podjetij in Geodetskega inštituta RS.

V priloženi priponki so na kratko predstavljeni vsebinski povzetki simpozija, v splošnem pa je bil simpozij zelo koristen z vidika izmenjave pozitivnih in negativnih izkušenj vrednotenja in obdavčenja nepremičnin v Nemčiji in razvoja vrednotenja nepremičnin za namen obdavčenja v Nemčiji glede na odločitev nemškega zveznega ustavnega sodišča ter izzivov, ki se v tem postopku pojavljajo.