09.04.2020, Ljubljana: SNZ – FIABCI Slovenija je pobudo, ki jo je pripravilo skupaj z ZDPS, za nujno dopolnitev OZ zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov, kot je epidemija koronavirusa (COVID-19), posredovalo Vladi Republike Slovenije in o tem seznanilo tudi vodstvo FIABCI World in FIABCI Europe.

Četrtek, 9. april 2020 - 09:00
Predlog Vladi RS - ZDPS in SNZ-FIABCI - z dne 6.4.2020

Predlog Vladi RS - ZDPS in SNZ-FIABCI - z dne 6.4.2020

Dopis FIABCI INT z dne 9.4.2020 stran 1

Dopis FIABCI INT z dne 9.4.2020 stran 1

Dopis FIABCI INT z dne 9.4.2020 stran 2

Dopis FIABCI INT z dne 9.4.2020 stran 2

SNZ – FIABCI Slovenija je Vladi Republike Slovenije dne 06.04.2020 poslalo predlog s pobudo, ki jo je pripravilo skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije, za nujno dopolnitev Obligacijskega zakonika zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov kot je epidemija koronavirusa (COVID-19). Vlada je predlog odstopila Ministrstvu za pravosodje v preučitev in nadaljnjo obravnavo.

Sporočilo za javnost in predlog za dopolnitev OZ sta dosegljiva tukaj: https://tinyurl.com/w9t7r6g

Prav tako je SNZ – FIABCI Slovenija dne 09.04.2020 s predlogom za nujno dopolnitev OZ, ki ga je poslalo predsedniku Vlade RS, seznanilo tudi: 

▶ predsednika FIABCI World, gospoda Walida Mousso,
▶ predsednika FIABCI Europe, gospoda Ramona Riera Torrobo,
▶ generalnega sekretarja FIABCI World, gospoda Nareka Arekelyana,

ter priložilo angleški prevod pisma predsedniku Vlade RS in prevod predloga sprememb Obligacijskega zakonika, s katerima je konkretno predstavilo primer vsebinskega predloga za rešitev nastale situacije in predlagalo, da FIABCI World in FIABCI Europe sprožita globalne aktivnosti glede problematike najemnih razmerij zaradi epidemije in tudi krize zaradi koronavirusa (COVID-19).

Vsi dokumenti so dosegljivi kot pripete datoteke temu sporočilu za javnost.