1.12.2020, Minister za finance ustanovil Svet za nadgradnjo davčnega sistema

Torek, 1. december 2020 - 09:00

Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je 1.12.2020 ustanovil Svet za nadgradnjo davčnega sistema.

Svet deluje kot strokovno posvetovalno telo ministra za finance, ki je namenjeno zagotavljanju koordiniranega svetovanja ter pripravo predlogov ukrepov za nadgradnjo davčnega sistema v Republiki Sloveniji, vanj pa so poleg predstavnikov Ministrstva za finance in Finančne uprave Republike Slovenije vključeni priznani strokovnjaki, s specializiranimi znanji z davčnega in upravnega področja.

V delovno skupino za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril sta bila iz vrst združenja imenovana dr. Andreja Cirman in mag. Marko Novak, predsednik SNZ-FIABCI Slovenija, oba kot predstavnika strokovne javnosti.

Sklep Ministrstva za finance RS je v pripeti datoteki.