11.05.2020, Ljubljana: Predlogi MOP za nekatere nujne ukrepe države na področju urejanja prostora

Torek, 12. maj 2020 - 09:00

Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija je ministru za okolje in prostor, gospodu mag. Andreju Vizjaku, poslalo pismo s predlogi za nekatere nujne ukrepe na področju urejanja prostora. Pri tem je združenje z opisom posameznih področij, ki bi jih bilo potrebno nujno obravnavati, dodajalo tudi nabor morebitnih projektov, ki so lahko podprti tudi s sredstvi EU in bi lahko pomembno pospešili nekatere nujne spremembe predvsem na organizacijski ravni delovanja vseh deležnikov na področju urejanja prostora.

Gradivo, ki je bilo poslano Ministrstvu za okolje in prostor, z naslovom »Nekateri nujni ukrepi države na področjih  investicijskega okolja, urejanja prostora, gradnje objektov, stanovanjske politike in oskrbe s stanovanji ter energetske in druge prenove stavb«, je pripravila skupina strokovnjakov v Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija.

Predlogi so mišljeni kot prispevek Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija k prizadevanjem Ministrstva za okolje in prostor za hitrejši razvoj države v pogojih, ki jih narekujejo sedanja epidemija COVID-19, pa tudi nujnost prestrukturiranja slovenske družbe in gospodarstva v smeri prilagajanja podnebnim spremembam in ciljem brezogljične družbe.

Vse listine in priloge so pripete spodaj k temu sporočilu.