19.10.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija je pripravilo pripombe k predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)

Ponedeljek, 19. oktober 2020 - 09:00

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Pripombe k predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)

V Slovenskem nepremičninskem združenju smo analizirali predlog ZUrep-3 pri čemer ugotavljamo, da so spremembe v splošnem dobre in jih podpiramo. Pripravili smo tudi pripombe po členih s ciljem, da bi se predlog še dodatno izboljšal. Pripombe tudi kratko opisujemo in utemeljujemo.

Pri analizi pa smo tudi ugotovili, da bi bilo potrebno posamezne predlagane spremembe še nekoliko podrobneje analizirati in utemeljiti.

V našem združenju se zavzemamo tudi za to, da bi morale biti strokovne organizacije in strokovna združenja vključene v razpravo o posameznih spremembah veliko prej s ciljem, da bi se razčistile določene stvari še preden pride osnutek v javno razpravo. Tako pripravljen osnutek bi imel manj pripomb, posledično pa bi bilo tudi delo na spremembi osnutka lažje, hitrejše in bolj učinkovito. Menimo tudi, da bi se takšnimi potezami strokovna združenja zagotovo počutila bolj strokovno vključene, kar je izredno pomembno za kroženje znanja ter izkušenj med ministrstvom in strokovnimi združenji. Le z izmenjavo dobrih in slabih  izkušenj o konkretnih zadevah lahko skupaj napredujemo na sistemski ravni in to imamo v našem združenju vedno v mislih.

Za celoten pregled sprememb bi bilo tudi potrebno razkriti tudi delovne osnutke podzakonskih aktov, ki lahko bodisi izboljšajo ali poslabšajo osnovni zakon na katerega se nanašajo. Kot vemo iz izkušenj podzakonski akti niso vedno na primerni kakovostni ravni, da bi dopolnjevali vsebino osnovnega zakona. Prevečkrat se namreč zgodi, da razumevanje osnovnega zakona podzakonski akti še nekoliko zameglijo namesto, da bi ga razjasnjevali.

V upanju, da boste naše pripombe podrobno pregledali in analizirali, Vas lepo pozdravljamo!

mag. Marko Novak, udis
predsednik upravnega odbora / President of Management Board
Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija

Predlogi in pripombe Združenja FIABCI Slovenija so v pripeti datoteki.