28.09.2020, Ljubljana: Združenje FIABCI Slovenija vabi k oddaji pripomb na osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)

Ponedeljek, 28. september 2020 - 09:00

Vse zainteresirane člane združenja vabimo k sodelovanju, da pripravijo in posredujejo na elektronski naslov združenja info@fiabci.si svoje pripombe in morebitne predloge dopolnitev predloga novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Rok za oddajo pripomb je 15.10.2020.

Tekst predloga novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) z obrazložitvijo in povzetkom je v pripetih datotekah.

Pripete datoteke