22.07.2020, Združenje FIABCI Slovenija je registriralo znamko FIABCI-SLOVENIA

Sreda, 22. julij 2020 - 09:00

Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija je na podlagi Odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urada za intelektualno lastnino, št. 31207-66/2010-6 z dne 22.06.2020, registriralo uradni mednarodni znak – znamko "FIABCI-SLOVENIA". Registracija je veljavna 10 let od datuma vložitve prijave, to je do 21.01.2030 in jo je mogoče poljubno mnogokrat obnoviti za obdobje naslednjih 10 let.

Odločba o registraciji znamke je v pripeti datoteki.