5. MEDNARODNA REGIONALNA NEPREMIČNINSKA POSLOVNA KONFERENCA

Ponedeljek, 17. avgust 2015 - 11:32

Slovenija + Hrvaška + Srbija

v četrtek, 22.10.2015 v Kristalni palači, Ljubljana

 (BTC City,1000 Ljubljana )

Najavljamo prvič v slovenskem nepremičninskem prostoru srečanje štirih nacionalnih predsednikov svetovne nepremičninske organizacije FIABCI (Avstrija, Italija, Madžarska in Slovenija)

Na konferenci bodo sodelovali ugledni nepremičninski, finančni in pravni strokovnjaki iz Avstrije, Italije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Slovenije.

Cilji konference so:

  • Vzpostavili bomo strokoven in poslovni dialog med nepremičninskimi zvezami Slovenije, Avstrije, Italije in Madţarske - Ali je napočil čas za sodelovanje ali pa je mogoče ţe prepozno?
  • Na tradicionalnem panelu bomo predstavili aktualne informacije o stanju, trendih in moţnostih razvoja nepremičninskih trgov v regiji– v nekaterih drţavah - udeleţenkah konference - Kje smo si podobni, kje drugačni?
  • Izmenjali si bomo informacije o načinih in uspešnosti prodaje velikih nepremičninskih kompleksov v različnih drţavah (predstavitev uspešnih primerov, posebnosti takih prodaj, postopki, ovire, vpliv t.i.«slabih bank« in pristop k sodelovanju z njimi – Ali so »slabe banke« res edini in glavni krivec za počasno prodajo tovrstnih nepremičnin?
  • Primerjali bomo pristope in pogoje za povečanje privlačnosti in uspešnosti razvojnih investicijskih projektov v regiji – iščemo odgovor na vprašanje, zakaj se »greenfield« naloţbe izogibajo posameznih drţav v regiji ali kar celotne regije?

 

Konferenca v Ljubljani nadaljuje večletna prizadevanja nepremičninskih strokovnjakov v regiji za vzpostavitev poglobljenega in tesnejšega sodelovanja ne samo nepremičninskih posrednikov oz. agencij, temveč tudi urbanistov, arhitektov, finančnih in pravnih strokovnjakov za dvig kakovosti poslovanja in večje poslovne učinkovitosti vseh deležnikov nepremičninskega trga z izmenjavo informacij in dobrih poslovnih praks ter vzpostavljanjem mreže na področju trženja nepremičnin v regiji.  

 

PROGRAM KONFERENCE NA TEM LINKU ali si jo lahko ogledate v priponki.

Bodite tudi VI sestavni del regionalnega nepremičninskega dogajanja.

Plačilo kotizacije za prijavo na konferenci je možna do 20.10.2015.

PRIJAVA NA TEM LINKU.

 

Več infomacij o konferenci je v priponki.