SLAVNOSTNI SPREJEM OB 30. LETNICI DELOVANJA

V sredo, 5. oktobra 2022, je Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija v Narodni galeriji pripravilo slavnostni sprejem ob 30. letnici svojega delovanja. Po delovnem dopoldnevu – okrogli mizi o stanovanjski politiki v Sloveniji do leta 2035 –, je sledilo popoldansko druženje v Narodni galeriji, na katerem je zbrane v uvodu nagovoril predsednik FIABCI Slovenija mag. Marko Novak, nato je zbrane pozdravil državni sekretar Ministrstva finance RS g. Tilen Božič.

Dogodka so s svojo prisotnostjo počastili tudi tuji gostje, med njimi g. Ramon Riera Torroba (Vice President FIABCI BOARD OF DIRECTORS in Honorary President FIABCI SPAIN) in g. Michael Heming (President of European Regional Committee FIABCI in Chapter President FIABCI Deutschland), ki sta zbrane tudi nagovorila, ter g. Michael Von Hauff (President of World Council of Managers FIABCI in član FIABCI-Deutschland).

Ob tej priložnosti je mag. Marko Novak v imenu združenja podelil priznanja:

 • g. Franciju Gerbcu posebno priznanje za izredne zasluge in izjemno dolgoletno delo pri ustanovitvi in delovanju ter uresničevanju namenov in ciljev Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija, kakor tudi pri delovanju v javnem interesu in nasploh za njegove velike zasluge pri strokovnem in družbeno-civilnem razvoju nepremičninsko-pravne stroke v Sloveniji
 • Stanovanjskemu skladu RS, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Črtomir Remec, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija
 • Geodetskemu inštitutu Slovenije, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Milan Brajnik, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija,
 • Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici za poslovanje z nepremičninami, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Boštjan Udovič, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija.


Dogodek, ki ga je povezovala voditeljica ga.Blažka Müller, sta z glasbenim nastopom popestrila ga.Oksana Pečeny, prva violina orkestra Opere SNG Maribor in kitarist g.Matic Dolenc.

Nagovor predsednika SNZ - FIABCI Slovenija, mag. Marka Novaka

Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, spoštovani gostje iz domovine in mednarodnega okolja, gospe in gospodje,

v posebno čast in ponos mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija ob 30.letnici njegove ustanovitve. Vesel in ponosen sem, da sem se leta 2015 vključil v združenje in da so me članice in člani združenja leta 2017 izvolili za predsednika združenja. Že ob sprejemu in še bolj ob izvolitvi sem se zavedal, da prihajam v pomembno in ugledno strokovno združenje, ki povezuje nepremičninske strokovnjake različnih profilov – projektante, urbaniste, pravnike in finančne strokovnjake, nepremičninske posrednike, ocenjevalce vrednosti nepremičnin in davčne strokovnjake z velikimi izkušnjami in znanjem na področju nepremičninskega poslovanja. Po sedmih letih sodelovanja sem še bolj prepričan v utemeljenost njegove ustanovitve in pomembnosti njegovega delovanja v širšem javnem interesu, ki ga je priznalo tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor s podelitvijo tega statusa. 

O začetkih in prehojeni poti

Pobudniki – idejni očetje ustanovitve združenja so ob ustanovitvi nove samostojne slovenske države 25. junija 1991 vedeli, da se nova država in njeni državljani pred težkimi in tveganimi izzivi:

 • sprejeti nov politični in gospodarski sistem,
 • pripraviti, sprejeti in uresničiti prehod od prejšnjega nelastninskega oziroma družbeno – lastninskega sistema v sistem zasebne in javne lastnine ter prehod v privatizacijo prejšnjih družbenih podjetij,
 • popraviti stare krivice nacionalizacije podjetij in večino nepremičnin, razen tistih za osebno rabo, s sprejetjem Zakona o denacionalizaciji konec leta 1992,
 • uvesti nov monetarni in finančni sistem z lastno nacionalno valuto in centralno banko.


Pred nami so bile zelo zahtevne strokovne naloge pri sprejemu pomembnih podlag novega lastninskega sistema in privatizacije:

 • prevzem    mednarodnih      standardov         ocenjevanja       vrednosti nepremičnin v prvi etapi in v zadnjih 15 letih tudi priprava in izvedba množičnega vrednotenja nepremičnin,
 • priprava prvega stvarno-pravnega zakonika leta 2002,
 • ureditev osnovnih nepremičninskih evidenc, kot je:
 • sprejem in izvedba Zakona o zemljiški knjigi (2003) s pomočjo tujih strokovnjakov in Svetovne banke,
 • uvedba modernega katastra nepremičnin,
 • priprava in sprejem nove stanovanjske zakonodaje (prvi Stanovanjski zakon je bil sprejet že leta 1992),
 • leta 2015 sprejem novega Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2015 – 2025.


Na teh področjih so številni člani našega združenja opravili zelo pomembno strokovno delo in bili skupaj s pristojnimi ministrstvi pomemben sonosilec. To delo je bilo pogosto težavno in tudi kompleksno, ker neizbežno pomeni prelom z dosedanjimi odnosi in praksami. Prav tako so bili naše združenje in njegovi člani zelo pomemben deležnik in akter priprave novega sistema obdavčitve nepremičnin že od leta 2007 naprej. 

V zadnjih osmih letih po padcu zakona o davku na nepremičnine aprila 2014 na Ustavnem sodišču RS smo bili še posebej aktivni v zvezi z ukinitvijo skoraj 40 let starega relikta prejšnjega sistema, ki temelji na arbitrarnosti lokalnih skupnosti. Žal nismo bili uspešni.

Če potegnemo črto pod teh naših 30 let, potem menim, da ni neskromno, če ugotovimo, da smo s skupnimi prizadevanji vseh članic in članov združenja uspešno uresničili namene, cilje in pričakovanja njegovih ustanoviteljev, pa tudi širše družbene skupnosti. Naš cilj in moto zato ostajata enaka:

 • služiti skupnemu javnemu dobru in njenim državljanom,
 • pomagati državljanom pri uresničevanju njihovih ustavno zajamčenih človekovih pravic in dostojanstva. 
   

O spominu

Dovolite, da se na koncu spomnimo tudi na nekatere pobudnike in idejne »očete« ustanovitve našega združenja, ki jih žal ni več med nami. Skupaj še z nekaterimi kolegi – soustanovitelji, ki so tudi danes tu med nami, so razumeli znamenja tistega časa in velike izzive ob nastanku nove samostojne države Republike Slovenije leta 1991. 

Najprej naj spomnim na glavnega pobudnika ustanovitve združenja Toneta Podgorška, razumnika širokega formata, poliglota in vsestransko razgledanega človeka, ki je stkal trdne in globoke vezi z nekaterimi nacionalnimi združenji FIABCI v Evropi, še posebej pa z vodstvom FIABCI v Parizu še pred ustanovitvijo podružnice združenja v Sloveniji.

Ob spominu nanj naj spomnim še na:

Mavra Jerkiča, nekdanjega generalnega sekretarja,

Marka Soka, predsednika združenja in

dr. Iva Lavrača, makroekonomista in enega glavnih pobudnikov priprave novega Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2015 – 2025 ter priprave novega sistema obdavčitve nepremičnin.


Naši prijatelji in kolegi ostajajo z nami ne samo v spominu, njihove zamisli in njihov duh ostajajo še vedno pomembno vodilo za naše nadaljnje delo. 

Našim gostom iz tujine želim, da se dobro počutijo med nami, saj so med prijatelji. 

Vsem zbranim kličem: »Ostanite zdravi, ostanimo prijatelji«.


Ljubljana, 05. 10. 2022

mag. Marko Novak

Predsednik združenja FIABCI Slovenija

Priznanje FIABCI Slovenija s strani izvoljenega svetovnega podpredsednika 2022-2023, g. Ramona Riera Torroba

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija je od izvoljenega svetovnega podpredsednika, g. Ramona Riera Torrobe, prejelo plaketo v prepoznavo 30. obletnice delovanja in v zahvalo za uspešno in lojalno delovanje v okviru mednarodne organizacije FIABCI ter globalne vloge v nepremičninski panogi.

Posebna priznanja ob 30 letnici delovanja SNZ - FIABCI Slovenija

Predsednik mag. Marko Novak je v imenu združenja podelil priznanja:

 •  g. Franciju Gerbcu posebno priznanje za izredne zasluge in izjemno dolgoletno delo pri ustanovitvi in delovanju ter uresničevanju namenov in ciljev Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija, kakor tudi pri delovanju v javnem interesu in nasploh za njegove velike zasluge pri strokovnem in družbeno-civilnem razvoju nepremičninsko-pravne stroke v Sloveniji

 

 • Stanovanjskemu skladu RS, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Črtomir Remec, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija
 • Geodetskemu inštitutu Slovenije, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Milan Brajnik, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija,
 • Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici za poslovanje z nepremičninami, za katerega je priznanje prevzel njegov direktor g. Boštjan Udovič, posebno zahvalo za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delovanju Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI Slovenija.

 

            

Jubilejna 51. številka Nepremičninskega informatorja

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija, je leta 2022 ob 30. letnici svojega delovanja, izdalo jubilejno 51. številko Nepremičninskega informatorja.

V Nepremičninskem informatorju boste lahko prebrali o delovanju in udeležbah naših članov na najpomembnejših nepremičninskih dogodkih doma in v tujini.

Sponzorji dogodka

Slavnostni dogodek ob 30. obletnici delovanja Slovenskega nepremičninskega združenja - FIABCI Slovenija so podpirli:
 

Galerija fotografij 30. obletnice