FIABCI Slovenija deluje v javnem interesu

Združenje FIABCI Slovenija ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora


Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je Slovenskemu nepremičninskemu združenju - FIABCI Slovenija z odločbo št. 215-13/2018/19 z dne 14.03.2019 podelilo status nevladne organizacije na področju urejanja prostora, ki deluje v javnem interesu.

Odločba o podelitvi statusa, da naše združenje kot nevladna organizacija na področju urejanja prostora deluje v javnem interesu, je pripeta spodaj.