01.10.2013: Vseslovenski posvet o davku na nepremičnine

Torek, 1. oktober 2013 - 15:53
Predsednik FIABCI Slovenija Jože Podgoršek pozdravlja ministra Uroša Čuferja

Predsednik FIABCI Slovenija Jože Podgoršek pozdravlja ministra Uroša Čuferja

Organizacijski odbor posveta z ministrom Urošem Čuferjem

Organizacijski odbor posveta z ministrom Urošem Čuferjem

Organizacijski odbor posveta

Organizacijski odbor posveta

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI kot soorganizator Vseslovenskega posveta o davku na nepremičnine objavlja prezentacije predavanj nepremičninskih strokovnjakov in sklepe, stališča in predloge Organizacijskega odbora. 

Nov sistemski davek na nepremičnine se nezadržno bliža. Vlada RS in Ministrstvo za finance sta ga sicer dala v javno razpravo, a izdelava končnega predloga zakona in sam sprejem po hitrem postopku v Državnem zboru se odvija skorajda brez vpliva strokovne javnosti. Tudi o mnogih poslanih pripombah na delovno verzijo zakona ni nikakršnega uradnega odziva ali pojasnila MF, kaj iz javne razprave je bilo sprejemljivo in kaj ne, kaj šele argumenti za in proti rešitvam.

Zaradi vsega tega in ker nam ni vseeno, kako in kakšen končni zakon o davku na nepremičnine bo uveljavljen v Sloveniji, so se mnoga strokovna združenja, interesne in lokalne skupnosti kot tudi davčni strokovnjaki odločili, da organiziramo Vseslovenski strokovni posvet o nepremičninskem davku in nekaterih najbolj relevantnih vprašanjih za vse državljane, podjetnike in gospodarske družbe.

Cilj posveta je, da Vladi RS in DZ še pred začetkom hitrega postopka sprejemanja zakona prikažemo, katere rešitve strokovno niso najbolj ustrezne ali so celo problematične. Na posvetu bomo prikazali predloge strokovne javnosti, s katerimi lahko dosežemo podobne učinke nove sistemske dajatve, ki se obeta naši državi. Krog pobudnikov in organizatorjev tega vseslovenskega posveta še ni zaključen. V kratkem pričakujemo še potrditev sodelovanja drugih reprezentativnih organizacij in združenj kot tudi odziv na naše povabilo s strani Ministrstva za finance.

Darko Končan, Verstovšek&Končan